Lusitánský kůň

09. 06. 2011 | † 04. 01. 2013 | kód autora: 0RN

Lusitánský kůň

Původ

Lusitánský kůň je starobylé portugalské plemeno, které mělo až do 60. let 20. století stejnou plemennou knihu se španělským andaluským koněm. Oba se někdy nazývají iberští koně podle místa původu. Lusitano i andaluský kůň mají stejný genetický základ, je však pravděpodobné, že vzdáleným předkem lusitana je arabský kůň. Oficiální název lusitana platí až od roku 1966 a je odvozen od jména Portugalska (Lusitania) ve staré latině. Tento iberský kůň byl vyšlechtěn pro válku, drezúru a býčí zápasy. V 17. století Španělé upustili od užívání koní při býčích zápasech a začali vybrané koně šlechtit pod sedlo a přehlídku, protože se vyznačovali okázalou chůzí, silnými kostmi a efektním vzezřením.
Portugalci pokračují v býčích zápasech z koňského sedla a snaží se o zachování původních charakteristických rysů lusitána. Mezi tyto rysy patří velká odvaha a sklon pouštět se nebojácně do nebezpečí, klidná povaha a obrovská energie pod
sedlem.
 
Popis a charakteristika

Průměrná výška je 157 cm, někteří hřebci však mohou dosahovat výšky až 162 cm. Hlava je malá, dlouhá a jemná s malými ušnicemi a jemnými žuchvami. Profil je poněkud vyklenutý a v čelní části je hlava nápadně široká. Lusitano se vyskytuje ve všech základních barvách, ale převládají bělouši, dále hnědáci a vyskytují se i plaváci a ryzáci. Na rozdíl od slavných lipicánů mnoho lusitánů s přibývajícím věkem zbělá. Chovají se v celé řadě barev, nejvzácnější a nejžádanější je Palomino a Cremello. Plece jsou poněkud strmější, kůň má díky tomu vysokou akci nohou. Krk je půvabný, typicky andaluský. Kohoutek jen zřídka ostře vystupuje, většinou je nízký, ale i tak dobře završuje plece. U mnohých představitelů plemene je obvod hrudníku menší, než lze očekávat u tak masivního a atletického koně. Krátký hřbet, pevná bedra a šikmá záď vynahrazují některé proporcionální nedostatky. Lusitano má příliš dlouhé holeně, které přispívají k celkovému "nohatému" vzhledu koně. Jinak jsou ale kosti končetin kvalitní.Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.